Bildbehandling av Motljusporträtt - Öron

Att ta porträttbilder i motljus kan vara mycket effektfullt och har varit väldigt "inne" under några år. Genom att ha solen bakom motivet kan man skapa en vacker kontur, en så kallad "rimlight". Det som kan bli ett problem när man göra detta vilket får den man fotograferar att se lite rolig ut är att öronen är relativt transparenta och ser nästan självlysande ut när solen lyser genom dem. Det finns inte så mycket man kan göra åt detta när man tar bilden så det måste man korrigera i efterhand.

Använd Color Adjustment (färgkorrigering) i ditt bildbehandlingsprogram och välj den färg som öronen har. I exempelbilden så lyser det varma kvällsljuset genom öronen och gör dem gula så därför väljer jag det gula färgspektrat.
Använd "Luminance"-reglaget och justera ner det tills öron inte längre lyser.
Pensla sedan in justeringen med ett "ari-brush" verktyg (Aperture/Lightroom) eller skapa en lagermask (Photoshop) så att justeringen endast påverkar bilden precis där det behövs.

Retuschering i Photoshop - Landskapsbilder

En av de saker som man direkt tänker på när man använder ordet "Photoshopa" är att ta bort sånt som man råkat få med i bilden eller sådant som man inte kunnat undvika men som stör och man vill ta bort för att få en renare, starkare bild. I Photoshop finns ett par olika verktyg man kan använda för detta "Klonstämpeln" (Clone Stamp Tool) och Lagningspänseln (Healing Brush Tool).
Båda verktygen fungerar på i stort sett samma sätt. Man tar bildinformation från en del av bilden och "målar" över det man vill ta bort.
Klonstämpelns symbol ser ut som en stämpel och när man använder den så plockar man bildinformationen rakt av från en del av bilden och klistrar in den där man målar.
Lagningspänselns symbol ser ut som ett plåster och med den använder programmet en algoritm som hjälper till att blanda in den nya informationen med den befintliga.


I senare versioner av Photoshop, efter CS5 finns en funktion i Lagningspensels som kallas "Content Aware" och innebär att den på ett mer avancerat sätt kan avläsa bildinformationen där man målar och skapar automatiskt ny bildinformation för att matcha den.

Kommando:
För att byta mellan de olika varianterna av verktygen i Photoshop-verktygslådan så håller man in Alt-knappen och klickar på verktyget så växlar det till nästa.

För att plocka bildinformation från bilden tycker man också ner Alt-knappen. Markören blir då ett korssikte och du kan klicka där du vill ta bildinformation ifrån.   

Retuscheringstips:
1. Plocka information från bra ställen som matchar färgen och texturen i området där du ska använda den.
2. Plocka information från många ställen så att du får en naturlig variation i texturen.
3. Använd en lagon stor "pensel"med relativt mjuk kant så att det du målar flyter in i omgivningen.
4. Zooma in så att du ser vad du gör och kan mer precist plocka ut de pixlar du vill redigera.
5. Måla in ganska korta stråk och inte för stora områden på en gång.
6. Var uppmärksam på kanter och linjer och se till att de matchar, plocka extra nog ut var du plockar ifrån.
7. Begär inte för mycket av verktygen utan försök att få det rätt i kameran eller beskär bilden efteråt.

Lagningspenseln tycker jag passar bäst för att retuschera hud och andra lämna ytor och klonstämpeln som ger en större kontroll lämpar sig bra för att göra lite djupare retuschering och "bygga upp" partier som med hjälp av information från resten av bilden.

Här kommer några exempel på bilder där jag använt olika typer av retuschering.
Himmel, moln och träd är relativt enkelt att retuschera. 
Himlen på bild har en jämn struktur och det ena man behöver tänka på 
är att den har en graderad färg och är ljusare närmare horisonten.
Moln och träd består av ganska oformliga texturer och man kan 
ganska enkelt plocka bildinformation från ett ställe och klistra in utan att det märks. 
Här var det svårare att eftersom: 
1. Det var mer som skulle plockas bort 
2. Det fanns inte så mycket stentextur att plocka av
3. Löven låg över bl.a. kanten på klänningen.
Jag fick ta en liten bit i taget och bygga upp texturen bakom det som skulle tas bort
och försöka hitta ställen att plocka bildinformation från för att bygga upp t.ex. kanten på klänningen som saknades bakom löven.

Skarpare bilder i efterhand

Alla bilder som kommer ut ur en digitalkamera behöver justeras mer eller mindre för att bli riktigt bra.
En av de viktigaste ingredienserna i en bra bild är att den är riktigt skarp där den ska vara det och oavsett hur dyra skarpa objektiv du använder så behöver skärpan justeras lite i datorn efteråt.
Det som är viktigt att tänka på är att man ser till att justera skärpan selektivt så att bara det som ska vara skarpt skarpare och inte hela bilden.
Detta kan man göra i  så väl Aperture (Mac), Lightroom 4 (Mac/PC), Photoshop & Photoshop Elements (Mac/PC).
I de flesta program görs detta med en "pensel" och man målar in skärpa där man vill ha den. Det som händer är att kontrasten ökas runtomkring pixlarna vilket göra att området i bilden ser skarpare ut.
Professionella fotografer skärper även bilder olika mycket beroende på vilket avstånd bilden kommer att ses från.

Tänk på att:
- inte öka skärpan i skuggpartier eftersom brus och kornigheter förstärks då.
- inte öka skärpan på hud eftersom det tar fram linjer och porer.
- inte öka skärpa på himmelen, både klara himlar och molniga blir bara mer korniga.
- genom att ha oskarpa partier i bilden framstår de skarpa delarna som ännu skarpare.
- när man fotograferar människor eller djur så ska ögonen vara skarpast.
- inte "över-skärpa" bilden, det ser bara konstigt och onaturligt ut.