Fototips: Belysning och kontrast

Det här är del 2 i en serie fototips om hur man skapar separation mellan motiv och bakgrund för att få starkare portrrättbilder där motivet verkligen står ut. 

Första delen handlar om kort skärpedjup och om du missade den kan du läsa den här.

Separation med kort skärpedjup

När man använder ett kort skärpedjup så dras betraktarens blick till motivet för att det är den skarpaste delen av bilden och våra ögon letar automatiskt efter att hitta skärpa i det vi ser. 

Ögat dras också automatiskt till den ljusaste delen i en bild så ett annat sätt att få motivet att framträda tydligt är att ha en mörk bakgrund.

För att få den effekten kan man endera leta upp en plats där man har skugga men där solen bryter igenom på sina ställen och sedan placera sitt motiv så att ljuset faller där man vill ha det.

Ett annat sätt, som jag älskar att göra, är att använda en fjärrstyrd blixt "off camera" på ett stativ. Genom att blixten tänds under en så extremt kort period och ljuset från den är så starkt kan man underexponera bakgrunden och låta blixten belysa motivet för att få det korrekt exponerat. Med hjälp av ETTL tekniken som finns inbyggd i de flesta moderna blixtar så är det enkelt att göra och man kan helt enkelt använda "exponeringskompensation" och skruva ner exponeringen några steg för bakgrunden och även använda blixt-exponeringskompensationen för att justera exponeringen av motivet.