Det finns två sorters fotografer

Om man hårddrar det lite så finns det två typer av fotografer.
"Dokumentärister" och "Pictorialister"  

Dokumentära fotografer som vill fotografera och dokumentera det de ser, 
precis så som det ser ut och man är noga med att bilderna är "sanna".
Bilderna behöver inte vara perfekta och det är ögonblicket som är det viktiga.
Man gör ganska lite bildbehandling och skulle aldrig drömma om att plocka bort
 eller lägga till saker i sina bilder.  

Pictorialister har en mer konstnärlig inställning till sitt bildskapande
och fantiserar fram bilder som man sedan försöker förverkliga.
Om det betyder att man arrangerar bilden i verkligheten eller sätter ihop den i
Photoshop spelar egentligen ingen roll och man är mer intresserad av att 
förverkliga sin verison är viktigare än att skapa bilder som är sanna.

En och samma fotograf kan ha olika inställningar till sitt fotograferande beroende på situationen 
men ofta har man har man en grundläggande filosofi eller läggning, medveten eller omedveten,
som påverkar hur man går tillväga när man tar bilder.

Vilken typ av fotograf är du?