Rädda försvunna bilder på minneskortet


Varken människor eller tekniken vi använder är felfria och det kan hända vem som helst, när som helst. Att man råkar radera bilder av misstag, att man formaterar kortet utan att ha fört över bilderna till datorn eller att det blir något fel på kortet så att datorn inte kan läsa filerna som finns på det.
Om man tar sitt fotograferande på alvar och särskilt om man fotograferar åt andra så behöver man ha en reservplan om något skulle hända.
Bilderna försvinner egentligen inte när man fotograferar utan det är bara katalogiseringen av dem som gör att datorn kan hitta dem som försvinner.
Det finns program som kan återställa försvunna eller raderade filer på kortet och ett av dem är Image Rescue 4 från Lexar. Programvaran följer med gratis när man köper minneskort från Lexar men kan även laddas ner från deras hemsida och användas även om man använder minneskort av andra märken.


OBS! Om någonting händer med kortet så är det viktigt att du inte använder kortet så att data skrivs över!

Pris: 33.99$  ≈  225kr

Läs även inlägget om hur man raderar bilder på ett säkert sätt från sina minneskort!

Länkar:
http://www.lexar.com
http://www.lexar.com/products/lexar-image-rescue-4-software
http://martinhugne.blogspot.se/2013/09/veckans-fototips-35-delete-att-ta-bort.html