Veckans Fototips #25 - Kreativ Exponering

Exponering innebär den tid som bildsensorn eller filmen är exponerad för ljus innan slutaren stänger sig igen. Ju längre exponeringstiden är desto mer ljus hinner komma in i kameran och desto ljusare blir bilden. I kameran sitter en inbyggd ljusmätare som avgör hur länge slutaren behöver vara öppen för att bilden ska motsvara verkligheten så bra som möjligt. I de flesta moderna kameror mäts ljuset genom objektivet, så kallad TTL-mötning (Trough the lens) till skillnad från gamla kameror som hade en mätare på utsidan. Men hur bra nya kameror blir så kan de bara gissa vad man tar bilder av och kameran vet inte hur du vill att bilden ska se ut.
En sak man kan göra för att ta kontroll över hur kameran avbildar verkligheten på ett mer kreativt sätt är att använda exponeringskompensation. Med hjälp av detta kan man göra det man fotograferar mörkare eller ljusare i verkligheten för att tar bort lite av realismen och få det att se ut som att bilden är tagen vid en annan tid på dygnet än vet verkligen var.
Om man t.ex. tar en bild av en vacker solnedgång och vill ha fylliga färger och dramatiska siluetter i förgrunden så kan man behöva vrida ner exponeringskompensationen ett eller ett par steg.
Om man i tillägg använder en blixt så kan man t.ex. göra bakgrunden mörk och motivet ljust så att det framstår tydligt.