Veckans Värmländska #17 - Ôlstergammal

"Ôlstergammal"
Antik / Uråldrig 

Vi har kommit fram till Ö eller Ô och börjar närma oss slutet på serien av värmländska ord.
Ôlstergammal beskriver något som är uråldrigt och jag tycker att 
ordet har en lite humoristiskt underton och fungerar bra i ironi. 

"Jä blir 30år te hösten, nu ä en att ôlstergammal"
Jag fyller 30år i höst så nu är man allt uråldrig