Veckans Värmländska #13 - Åcken

Åcken/Ôcken 
(Åcka/Ôcka) 
Vilken 

Helt tvärt emot modeordet "hen" som imporerats från finskan
så har värmländskans ord för "vilken" en femininum och maskulinum form.
Dessutom kan man på värmlänskt vis byta ut första vokalen på ett "Ô"
beroende på var man är ifrån och ordet behåller ändå sin betydelse.

"Ôcka tå käringera där borte ä rä ru ä i lag mä?"
Vilken av kvinnorna där borta är det du är tillsammans med?