Fotografera med Blixt: Vad är TTL?

TTL är en förkortning som använd i samband med blixtfotografering med moderna kamerablixtar. TTL står för "Trough The Lens" och innebär att exponeringen och vilken styrka blixten behöver ha mäts genom kamerans lins. Canon kallar sitt system för E-TTL vilket betyder "Evaluative Trough The Lens"och Nikon kallar sitt system för I-TTL som betyder "Intelligent Trough The Lens". 
De båda systemen fungerar dock i stort sett identiskt.
När man trycker ner slutarknappen/avtryckaren skickar blixten ut en kort liten för-blixt (pre-flash) som kameran mäter innan den skickar ut den riktiga blixten och tar bilden. Tidigare användes ibland en fotocell på blixten som mätte ljuset eller en helt manuell blixt där man ställde in blixtens styrka direkt på blixten.

TTL-tekniken gör det mycket enkelt att använda blixt när man fotograferar oavsett vilka ljusförhållanden man fotograferar i utan att behöva tänka på ledtal osv.
Nackdelen kan vara att blixtstyrkan beräknas på nytt för varje bild man tar vilket gör att exponeringarna inte blir helt identiska om man tar flera av samma motiv under samma förhållanden, t.ex. i en studio.
Då kan det vara bättre att ställa om blixten till Manuell och ställa in blixtintensiteten själv så att den ger lika mycket ljus varje gång.