Aday in the world - Utställning över hela världen

Den 15:e maj 2012 anordnades en världsomspännande "fotohappening" som man kallat "A day in the World".
Människor från 165 länder deltog och över 100000 bilder togs för att dokumentera vad som hände under just den dagen, 2012.05.15.

Idag, måndag 8:e oktober 2012, anordnas en digital fotoutställning med 45st av bilderna på 85000 skärmar över hela världen med en potentiell publik på ca. 46miljoner människor.
Bilderna finns även att se på www.aday.org/#exhibition

De 45 utvalda bilderna kommer tillsammans med 955 andra tillsammans bilda en bok som ges ut inom kort.


Länkar 
http://martinhugne.blogspot.se/2012/05/day-in-world-adayorg.html
http://www.aday.org/#exhibition
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/profiles.aday.org/pages/files/Locations%20for%20pdf%20fb%20Sheet1.pdf