Veckans Fototips #33 - Exponera för högdagrarna

Högdagrar är de ljusa partierna i en bild, en ljuskälla eller där ljus reflekteras i en yta.
När man exponerar en bild bör man se till bevara högdagrarna så att de inte "bränner ut".
Om en del av bränner ut så betyder det att man har överexponerat bilden så att man tappar information i de ljusaste partierna och kameran tolkar det som helt vitt. Om man fotograferar i JPEG-format så är det särskilt viktigt eftersom man inte kan göra något åt detta i datorn efteråt. 
Fotograferar man däremot i RAW-format så kan man rädda utbrända högdagrar till viss del efteråt men man kan inte göra några underverk med en bild som är överexponerad men man kan få tillbaka lite detaljer och utöka kontrast-dynamiken lite. 

Om man bränner ut partier i bilden så kommer det att se konstigt ut eftersom vi är vana att kunna se detaljer även i de ljusaste områden med våra ögon. 
Det finns dock vissa saker som är ok att bränna ut som t.ex. ljuskällor som solen mitt på dagen som alltid kommer att upplevas som helt vit även med våra ögon. 

Exponerar man efter högdagrarna så kommer allt annat i bilden att bli mörkare men det är enklare att lätta upp skuggor i efterhand än att försöka rädda förlorade högdagrar.

Hur gör man? 
Om man fotograferar med en iPhone så kan man använda en app som t.ex. Camera+ där man kan ställa in fokus och ljusmätning separat. Då kan man sätta skärpan på motivet och sedan sätt bländarcirkeln som representerar lusmätningen på bildens ljusaste del. Blir bilden för mörk kan man flytta den och mäta ett lite mörkare område eller flytta ditt motiv till en plats med jämnare belysning som t.ex. i skuggan. 

Fotograferar ma med en kamera så kan man titta på histogrammet och se till att man inte har kurvan pressad mot den högra kameten av diagrammet. Dessutom kan man använda en exponerings-varnings funktion som gör att utbrända partier i bilder man ta blinkar.
Om man ser att man överexponerat bilden kan man sedan använda exponeringskompensation för att förkorta slutartiden så att exponeringen förkortas och bilen blir mörkare. 

Korrekt exponering 
Detaljerna på den vita båten är bevarade.
Skuggorna har lättats upp en aning efteråt.

Originalbilden till vänster, överexponerad till höger som visar det vita utbränt.