Avbildningsförhållande, Makrofotografering

Förutom information på objektiv om brännvidd (t.ex. 50mm) och bländare (t.ex. f/2.8) så finns ofta även information om avbildningsskalan eller avbildningsförhållandet för just det objektivet (t.ex. 1:1) och är framförallt intressant när det gäller makroobjektiv och makrofotografering. 
Det avbildningsförhållande som anges är det maximala som objektivet kan producera när man är så nära motivet som möjligt och fotograferar på det som kallas för objektivets närgräns, dvs. det kortaste avståndet mellan objektivets frontlins och fokuspunkten som objektivet kan fokusera på. 
Om det är ett zoomobjektiv så krävs också att man även zoomar in så mycket det går och använder objektivets maximala brännvidd.

Avbildningsskalan t.ex. 1:1 utgår ifrån 35mm småbildsfilm eller det som på digitala kameror brukar kallas för "fullformat-sensor" vilket är en sensor som har samma storlek (35x24mm).
Om du använder en kameran med en mindre sensor t.ex. APSC-sensor (22x15cm) så gör den mindre sensorn att du får en förstoringseffekt vilket gör att avbildningsförhållandet blir större än det angivna.


Skalan fungerar så här:
Första siffran beskriver det som sker inuti kameran och den andra siffran beskriver verkligheten.
Detta innebär att objektiv som har avbildningsskalan 1:1 kan projicera bilden av ett motiv som är 1cm på 35mm-film eller fullformatsensor så att den är 1cm stor även där. Alltså samma storlek som i verkligheten. Så om du tar en bild av en 1-krona med avbildningsförhållandet 1:1 och sedan skulle lägga kronan på filmen så är bilden och kronan lika stora. Om ett objektiv har avbildningsskalan 1:2 tar en bild av ett motiv som är 2cm stort så avbildas det som 1cm på bildsensorn, alltså hälften så stort.


Om ett objektiv kan förstora motivet så att det blir större än i verkligheten få det ett avbildningsförhållande på t.ex. 2:1 och avbildningen blir då dubbelt så stor som i verkligheten.
Den här typen av objektiv brukar kallas för micro-objektiv. 


Vill du ha fler tips för bättre närbilder?
Klicka här: 10st Tips för Makrofotografering 


Länk:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avbildningsf%C3%B6rh%C3%A5llande