Exponeringskompensation?

I moderna kameror sitter en dator kopplad till kamerans ljusmätningssystem som gör sitt bästa för att bedöma hur ljus scenen är och avgöra hur den ska göra exponeringen så bra som möjligt utifrån de inställningar du har gjort. Hur "smart" kameran än är så vet den inte vad du tar en bild av utan försöker bara göra en så bra gissning som möjligt av hur bilden ska vara. För att ta kontroll och hjälpa kameran att göra ett så bra jobb som möjligt kan du använda "Exponeringskompensation".  

På kamerans LCD-skärm och i kanten av sökaren så finns en exponeringsmätare som visar -2 -1 0 +1 +2.
Siffran noll i mitten av skalan står för "normal-exponering" och det är det kameran kommer att sikta på om du inte ställt in något annat. Varje steg kallas "ett stopp" och är oftast indelat i tre steg vilket gör att du verkligen kan finjustera exponeringen. 

Om du använder AV-läget eller TV-läget på en Canon (A- eller S-läget på en Nikon) visas en markör på exponeringsskalan och genom att flytta markören kan du ta kontroll över hur kamerans exponering.
Flyttar du markören till åt vänster till minussidan kommer kameran att exponera bilden mindre än den hade gjort normalt genom t.ex. en kortare slutartid och bilden blir mörkare. 
Flyttar du däremot markören åt vänster så kommer kameran att exponera bildsensorn mer än normalt och bilden blir ljusare. Om du fotograferar i det Manuella läget kommer kameran att visa markören, när du trycker ner avtryckaren till hälften, där exponeringen kommer att hamna med de inställningar av bländare, slutartid och ISO som man valt. Då gör du exponeringskompensationen genom att medvetet låta markören stå på ena eller andra sidan om noll.   

Exponeringskompensation kan du använda för att skapa effekter som t.ex. om du underexponerar bilden blir färgerna fylligare och ibland kanske man vill ge bilden en överexponerad känsla. 
Men exponeringskompensation är framförallt användbart för att kompensera för kamerans tillkortakommanden. Om du tar en bild av t.ex. en svart bil så kan du behöva kompensera exponeringen neråt (kaneske till -1) till så att bilen verkligen blir svart på bilden. Om du fotograferar något som är vitt t.ex. snö behöver du ofta kompensera till ungefär +1 för att snön på bilden verkligen ska bli vit. Detta beror på att kameran eftersträvar ett exponeringsvärde av 18% grå (standardvärde för exponering) vilket gör att den kommer att försöka göra både snön och den svarta bilen 18% grå vilket kanske inte är det man vill. Var bara försiktig så du inte överkompenserar och tappar bildinformation i ljusa och mörka partier, det som brukar kallas för att bilden "bränner ut" eller "sotar igen".