Exponering, vad är det?

Normalexponering 

 Underexponerad                                  Överexponerad

Exponering är när slutaren i kameran öppnar sig och släpper in ljus till bildsensorn eller filmen för att skapa bilden. Ordet "Fotografera" kommer från grekiskan och betyder grovt översatt "att måla med ljus" och det är ganska beskrivande för vad som händer när bildsensorn exponeras. Ljuset sveper över bildsensorn och registrar vilken kvalitet ljuset som träffar de olika pixlarna har och skapar bilden.
Tiden som bländaren är öppen och släpper in ljus till sensorn kallas då för exponeringstid.
Om bilden blir ljusare än man tänkt sig beror det på att slutaren varit öppen för länge och skäppt in för mycket ljus och bilden blir "överexponerad". Om slutaren är öppen en för kort tid blir bilden underexponerad och mörk.

För att bestämma hur exponeringen ska bli så har man på digitala systemkameror tre olika parametrar att jobba med.

Slutaren: Att bestämma hur länge slutaren ska vara öppen (slutartiden) avgör hur länge sensorn exponeras och ljuset släpps in vilket avgör exponeringen och hur ljus eller mörk bilden blir.

Bländaren: Genom att skapa en större öppning som ljuset kommer in genom kan du öka eller minska mängden ljus som kommer in i kameran. Detta kan man göra genom att öppna upp bländaren.
Tänk bara på att en större bländare även ger ett kortare skärpedjup!

ISO: Nu med digitala kameror har vi även en tredje parameter att jobba med för att balansera exponeringen. ISO ökar bildsensorns ljuskänslighet och gör att man kan ta bilder i situationer med sämre ljus.

Exponeringskalan kan man se inne i sökaren på kameran där en markör visa om hur kameran bedömer att bilden kommer att bli exponerad. Detta är bl.a. en viktig hjälp om man använder Manuell-exponering. Äldre kameror hade ofta en ljusmätare som satt utanpå kameran men nu mäts exponeringen inifrån kameran själv genom objektivet. 
Men kamerans exponeringsmätare kan bli lurad om det man ska fotografera endera är mörkt eller ljust och då kan man behöva kompensera uppåt eller neråt för att bilden ska bli så bra som möjligt.

I slutändan är exponering en smaksak och ett verktyg för att skapa den typ av bilder som du vill göra. 
Två olika exponeringar av samma bild, vilken är bäst?