"A Day in the World" - ADAY.org

"A DAY IN THE WORLD" är världens största internationella fotoprojekt skapat av den svenska organisationen Expressions of Humankind och kommer att gå av stapeln den 15/5 2012 (2012.0515)Projektet går ut på att människor över hela världen anmäler sig på projektets hemsida aday.org och den 15:e maj tar bilder av sin vardag som man sedan laddar upp för att dela med andra och jämföra sina bilder. Alla bilderna kommer att arkiveras som ett monument över en dag i historien. Några av bilderna kommer sedan att väljas ut till en bok som publiceras i oktober 2012, andra kommer att visas i utställningar, både fysiska och virtuella. Om en av dina bilder blir utvald kommer du att kontaktas i förväg. Alla är välkomna att delta och i dagsläget har människor från över 190 länder anmält sig, (däribland jag)! 
Gå med du också på aday.org och bidra med ditt perspektiv på världen! 

Länkar:
Kolla reklamfilmen om "A Day in the World"