Aperture Priority/ Bländarprioritering

AV-läget på din Canon kamera står för "Aperture Value" (bländarvärde) och låter dig kontrollera bländaren i din kamera manuellt  så att du kan se till att bländaren hela tiden är inställd på samma sätt och gör att du får samma skärpedjup i dina bilder eller att du har en så stor bländaröppning och släpper in så mycket ljus som möjligt om du fotograferar i mörka förhållanden. Om du använder en Nikon-kamera heter samma inställning A för Aperture.
I AV eller A-läget så justerar kameran slutartiden för att ställa in korrekt exponering.


Om din kamera är inställd på Auto-ISO, dvs. att kameran själv väljer ISO-tal så kommer den även att använda den parametern för att hitta en optimal balans och en bra exponering. Den kommer att prioritera ett tillräckligt högt ISO-värde för att du inte ska få för långa slutartider och därför få skakningsoskärpa i dina bilder. Det är ändå att föredra att ställa in ISO-värdet manuellt så du har kontroll på att det inte sticker iväg och försämrar bildkvaliteten i onödan. Ju högre ISO-tal desto mer brus och kornighet i bilderna.


AV/ A-läget är förmodligen den mest använda kamerainställningen för professionella fotografer och seriösa amatörer oavsett inriktning som inte vill använda helt manuell exponering men ändå vill ha full kontroll.
Aperture Priority är snabbare att använda än Manuell exponering eftersom kameran hjälper till att ställa in exponeringen och de enda du behöver hålla koll på är att slutartiden inte blir för lång. Skulle den bli det ställer man snabbt in ISO-talet lite högre och tar bilden.