Veckans Fototips #02 Shutter Priority/ Slutartids-prioritering

TV-läget på din Canon-kamera har ingen ting med Television att göra utan står för "Time Value" och betyder att det du har kontroll över och ställer in manuellt är Slutartiden, alltså hur lång tid slutaren i din kamera är öppen när du tar en bild. På engelska kallas detta "Shutter priority"  och skulle enkelt kunna översättas till slutartids-prioritering.
Om du använder en Nikon-kamera så heter motsvarande inställning "S" vilket just står för shutter priority.
Om du använder detta läge så kan du själv välja vilken slutartid din kamera ska använda vilket passar bra om du t.ex. ska fotografera något som rör sig och du vill frysa rörelsen.
Det du behöver göra då är att använda en kort slutartid minst 1/100s, beroende på hur fort det du vill fotografera rör sig. Om du däremot vill ha lite rörelseoskärpa för att fånga lite av rörelsen i bilden kan du ställa in en längre slutartid, även det beroende på hur fort det du vill fotografera rör sig men kanske runt 1/30s eller längre.  

I TV-läget (S-läget) bestämmer kameran bländaröppningen och kommer att ändra den beroende på hur ljust det är där du fotograferar för att på så sätt kontrollera hur mycket ljus som kommer in till bildsensorn. Detta gör att du inte har någon kontroll över skärpedjupet i bilderna och risken är att det kommer att ändra sig mellan de olika bilderna du tar om ljusförhållandena skiftar.

Om din kamera är inställd på Auto-ISO, dvs. att kameran själv väljer ISO-tal så kommer den att använda ett så lågt ISO-värde som som möjligt för att bevara bildkvaliteten men använda denna parameter om bländaren är helt öppen om bilden ändå kommer att bli underexponerad.
Du kan ställa in ett fast ISO-tal efter de befintliga ljusförhållandena men risken finns dock att dina bilder kommer att bli underexponerade om det ISO-tal du ställt in inte räcker till.

Slutartids-prioritering används främst av sportfotografer som vill vara säkra på att de har en slutartid som är kort nog för att frysa snabba rörelser och av vissa bröllopsfotografer när de fotograferar inne i kyrkan där det ofta är dåligt ljus och vill vara säkra på att slutartiden inte blir för lång så de får problem med skakningsorkärpa (p.g.a. att kameran rör sig under exponeringstiden) eller rörelseoskärpa (p.g.a. att motivet rör sig under exponeringestiden).

Andra kamerainställningar, tips och fotobegrepp hittar du under fliken Fototips högst upp på sidan.

Lycka till!