Vad gör slutaren i en kamera?

Slutaren är den mekanism i en kamera som bestämmer hur lång tid bildsensorn eller filmen ska vara exponerad av ljus för att skapa bilden. Den tid som slutaren är öppen kallas för "slutartid".
Om det är ljust så är slutaren öppen under en mycket kort tid för att inte släppa in för mycket ljus så att bilden blir för ljus, eller till och med helt utbränd och vit, och om det är mörkt så är slutartiden lång för att släppa in tillräckligt mycket ljus.

Beroende på vilken kamera man har så klarar de olika snabba slutartider. En lite billigare systemkamera brukar ha en minsta slutartid på 1/4000sek och lite dyrare kameror kan ha en kortaste slutartid på 1/80000sek eller till och med snabbare. Om man behöver begränsa ljuset som kommer in i kameran ytterligare så kan man behöva använda ett neutralt dencitetsfilter som skruvas på objektivet, ungefär som solglasögon för kameror.

Den längsta tiden som slutaren kan vara öppen automatiskt på de flesta kameror är 30sek och behöver man längre slutartid för att ta bilder på natten måste man ställa in kameran på "Bulb-exponering" och använda en fjärravlösare med inbyggd timer eller helt enkelt ta tid på hur lång exponeringen ska vara och trycka på slutarknappen igen för att stänga slutaren.

Idag är den vanligaste slutarmodellen i digitala systemkameror "Fokalplans-slutare" av ridåtyp (i kompaktkameror är däremot så kallade lamellslutare vanligast).
Fokalplanet (Focal plane) är den yta där bilden projiceras, dvs. filmen eller bildsensorn och det kallas Fokalplans-slutare eftersom slutaren sitter mycket nära fokalplanet.
Ridåslutare innebär att det sitter 2st gardiner/ridåer som rör sig åt samma håll över bildsensorn.
Den ena öppnar och den andra stänger.
Detta innebär att bara en strimma av ljus stryker över sensorn när man tar bilder med snabba slutartider medan om slutaren är öppen en längre tid så exponeras hela sensorn på en gång innan andra ridån går.
Denna strimma kan dock inte vara för smal för då får man problem med diffraktion i bilden.

Den slutartid är den andra ridån sluter direkt efter att den första har öppnat är den snabbaste slutartiden som blixten kan synka med slutaren. Den maximala synktiden varierar mellan kameror men 1/250sek är vanligt. Tack vare elektroniskt styrda slutare kan man uppnå snabbare slutartider och med funktioner som
"High Speed Synk" på externa blixtar så kan även de synka med snabbare slutartider.

Förutom att bestämma hur mycket ljus som ska komma in till bildsensorn så är slutarens främsta uppgift att bestämma mur mycket "rörelse" bilden ska ha.
Om man fotograferar något som rör sig men en lång slutartid så hinner det flytta sig innan slutaren stänger sig och man får en bild som är lite suddig, man får "rörelse orskärpa" i bilden.
Ibland kan det vara en snygg effekt som skapar en känsla av rörelse och ibland kan det bara göra att bilden ser suddig ut.

Vill du läsa mer om slutartider och hur man kan använda dem läs inlägget om att
Fotografera Rinnande Vatten!


Under fliken "Fototips" finns alla tips samlade på ett ställe indelade i kategorier.
Kort slutartid 1/250sek
Lång slutartid 1/8sek

Länk:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slutare