Veckans Fototips #40 - Tredjedelsregeln

"Tredjedelsregeln" eller "The rule of thirds" är en av de mest grundläggande kompositionsreglerna inom fotografering och bildskapande. Den innebär att man tänker sig ett rutnät med 9st likadana delar över bilden. Vissa kameror kan även hjälpa dig att visualisera detta genom att faktiskt visa ett runtät över LCD-skärmen.
Tredjedelsregeln - Rutnätet
Tanken är att du inte ska placera motivet i mitten av bilden utan komponera bilden på ett mer intressant och balanserat sätt. Klicka här för att läsa "Dead center is Deadly".
Tredjedelsregeln innebär att man man använder linjerna i rutnätet och istället placerar huvudmotiven i scenen du vill fotografera vid någon av linjernas skärningspunkter.

Tredjedelsregeln kan även användas när man fotograferar landskap. Då använder man de tre horisontella linjerna i rutnätet och placerar horisonten längs med en av dem och inte i mitten av bilden.
Vilken av linjerna man väljer beror på om det är marken eller himlen eller marken som är intressant.
(Undantaget kan vara om man fotograferar reflektioner och vill ha effekten av att övre och nedre halvan av bilden speglar varandra.)

I bilden nedan  är horisonten placerad längs med den nedre av de horisontella linjerna och solen är inte placerad i mitten utan längs den högra vertikala linjen, ungefär i den nedre, högra skärningspunkten.
Tallen till vänster är placerad i den nedre, vänstra skärningspunkten och i den nedersta, vänstra rutan finns flaggstången.

Om man har den här regeln i bakhuvudet när man fotograferar kan jag garantera att bilderna kommer att bli mer balanserade och kännas mer välkomponerade och tilltalande.
Vist, regler är till för att brytas men men måste känna till reglerna för att kunna bryta mot dem.
Tredjedelsregeln - Landskap

Relaterade fototips: