Översvämning i Arvika del 2 - Varifrån kommer vattnet?

Om nån har funderat på varifrån allt vattnet kommer som gör att det blir översvämning i Arvika så har ni svaret här! Enligt Arvika Nyheter passerar 180m3 vatten varje sekund genom dammen i Byälven vid kraftverket i Jössefors.
Efter 10år av politiskt debatt, överklaganden, ovänskap och dividerande kom det till slut beslut från Miljödomstolen att man får bygga en skyddsdamm vid Kyrkvikens inlopp mellan Östra och Västra Sund för att rädda Arvika från framtida översvämningar.
Att förbereda för bygget beräknas kosta ca 5miljoner kronor och att bygga själva dammen beräknar man kommer kosta mellan 80-100miljoner kronor.

Länkar:
Arvika Nyheter: Fortums dammar är fulla
Arvika Nyheter: Skyddsdamm ska rädda Arvika