Nya värmlänningar sökes!

En liten Krönika om värmländska:
539 personer har unner förstê halvårê 2011 väljt å flötte ifrå Värmland och nu ska Region Värmland starte en kampanj för te å locke hit nye värmlänninger och ha sekte in sä på Oslo, Götebôrg och Stockhôlm. Dä ä ju jâmt gôrbra dä! Nôrrmän dä bor dä lange en hel hoper här så di kommer te å känne sä jâmt som hemme. Enda skenan bli att di bor billigare, å godteri å røyken blir billigare. Götebôrgarne ä ju goe å glae sô di kommer te å passe in jâmt perfekt som di västbor di ä. Litte lângt ta have får di ju förstås men Vänern ä ju stor sô får di hemlängtan sô kan di ju alltid åke ut på Hammeröa e vänning å sätte sä e stônn.
Men Stockhôlmare, trur du dä blir sô bra da? Dä kan ju bli svårt mä språke. En kanske skulle införe språkkrav som verker väre sô populärt jâmt nu. Di får läse "VFU", Värmländska För Utomsocknes å sô har en prov ätter e stônn sô en ser att di ha bytt ut alle vokaler te "ô" och fått den rätte sjongande melodin. Dä kanske inte vore sô dômt, jä kunne tänke mä å unnervise. Men det ä klart, jä ä väldi gla att dä itte va nô stråkprov när jä bodde i Stockhôlm närpå ett år å itte kom närmare stockhôlmska än Ole Bramserud i "Sällskapresan". 


Översättning för den som hellre läser svenska: 
539 personer har under första halvåret 2011 valt att flytta från Värmland och nu ska Region Värmland starta en kampanj för att locka hit nya värmlänningar och siktar in sig på Oslo, Görteborg och Stockholm.
Det är ju jätte bra! Norrmän bor det ju redan massor här så de kommer känna sig som hemma. Enda skillnaden blir att de bor billigare och godteri och røyken blir billigare. Göteborgare är ju "goa och gla'a" så de kommer också passa in perfekt som de västbor de är. Lite långt till havet får de förstås men Vänern är ju stor så får de hemlängtan kan de jun åka ut på Hammrö och sätta sig en stund.
Men Stockholmare, tror du det blir så bra då. Det kan ju bli svårt med språket. Man kanske skulle införa språkkrav som verkar vara så populärt just nu. De får läsa "VFI", Värmländska För Invandrare och så har man prov efter en viss tid för att se så de bytt ut alla vokaler mot "ô" och fått till den rätta sjungande melodin. Kanske inte vore så dumt, jag skulle kunna tänka mig att undervisa! Men det är klart jag är väldigt glad att det inte var något språkprov när jag bodde i Stockholm i nästan ett år och inte kom närmare stockholmska än Ole Bramserud i "Sällskapsresan".