Veckans Citat #33 - Rick Sammon

"The camera looks both ways, 
in picturing the subject you also picture a part of yourself
- Rick Sammon


När du avbildar ditt motiv avbildar du samtidigt en del av dig själv.


Veckans citat kommer som sagts tidigare från "Måndadens fotograf" här på bloggen Rick Sammon. Detta är ett av hans mest kända citat so han använder ofta på föreläsningar och liknanade. 
Jag tycker att det säger en hel del. 
- När du väljer att fotografera något berättar du något om det du fotograferar men också något om dig själv som valt att ta bilden. Om du inte tilltalats av motivet hade du inte tagit bilden. 
- Hur du väljer att ta bilden berättar något om dig, vilken vinkel du valt, skärpedjupet, exponeringen mm berättar alla något om dig.
- Om du fotograferar ett porträtt av någon återspeglas din sinnesstämning, ditt bemötande och ditt sätt att fotografera i personens ansikte. Är du allvarlig återspeglas det, är du glad och skämtar med din "modell" så kommer personen att återspegla detta.


Värt att tänka på både när vi tar bilder själva och när vi tittar på bilder som andra tagit.