Harry Potter and the Deathly Hallows Part II

Minja är hos mormor och morfar över helgen så igår var jag och frun och såg "Harry Potter and the Deathly Hallows Part II" i 3D. Har du inte sett den än så gå och se den, det är absolut värt det och den bästa filmen i Harry Potter serien.

Lägg märke till hur man använder: 
  • överblicksbilder och närbilder ända ner på macronivå som sys ihop för att berätta historien. 
  • 3D-tekniken och hur man har ändrat sitt sätt att filma för att kunna utnyttja den. T.ex. använder man förgrundselement i stor utsträckning som tack vare 3D effekten ser ut att befinna sig framför bioduken. Man använder tekniken för att få huvudsubjektet att stå ut från bakgrunden. 
  • en variation av kort och långt skärpedjup beroende på sceneriet och hur även det som befinner sig utanför skärpedjupet berättar mycket, t.ex. genom ansiktsuttryck och händelser i bakgrunden. 
Man använder även 3D-tekniken för att förstärka känslan av djup i bilderna och man filmar ofta rakt uppför trappor, rakt in  i tunnlar eller liknande medan man tidigare ofta filmade lite i vinkel för att hjälpa till att skapa djup i scenen.
Även för oss som jobbar med bilder i 2D är det en viktig uppgift att skapa djup och dimension i bilderna genom att använda förgrund, mellangrund och bakgrund, använda linjer som leder in i bilden och hitta vinklar som gör att man får en känsla av djup. 
Linjer som leder in mot mitten av bilden för att skapa djup
Bilden tagen i en vinkel som skapar dimension 
Böjda linjer som leder ögat in i bilden 
Vinklar hjälper till att skapa djup i 2D mer än att ta bilden rakt på